Veelgestelde vragen

Wij zijn maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar van 10:00 uur tot 13:00 uur.

Verder kunt u ons ook benaderen per e-mail: info@leergeldparkstad.nl of telefonisch: 045-5743636.

Aanvragen kunt u indienen via deze pagina.

Onze procedure is als volgt:

  1. Er wordt een aanvraag bij ons ingediend via de website.
  2. Als de aanvraag compleet is ingediend krijgt u van ons bericht binnen 4 tot 6 weken. Hierin staat of wij het aangevraagde goedkeuren of afwijzen. Op de website staat aangegeven welke gegevens we van u nodig hebben.
  3. De cheque (voorheen de toekenningsbrief) kunt u bij de betreffende instantie inleveren. De instantie zal de factuur naar ons toesturen. De factuur wordt rechtstreeks aan de instantie betaald.

U doet een aanvraag bij ons.

U krijgt informatie toegestuurd dat u een huisbezoek krijgt. De intermediair zal u verder benaderen voor het maken van een afspraak voor het huisbezoek.


De eerder afgegeven toestemming geeft niet automatisch recht op een volgende vergoeding. Die zult u altijd 8 weken voordat een nieuwe periode begint moeten aanvragen. U moet dan ook altijd uw laatste inkomstengegevens meesturen.

De vergoeding worden meestal voor een jaar toegekend.

De cheque vervalt binnen 2 maanden.

De facturen dienen binnen 3 maanden na datum toekenning te worden aangeleverd. Gebeurt dit niet dan worden ze niet betaald.

Wij accepteren alleen facturen waar duidelijk op staat:

  • Voornaam en achternaam van het kind.
  • Geboortedatum van het kind.
  • Het gezinsnummer.
  • Duidelijke omschrijving van de kosten en het bedrag.
  • Naam van de instantie.
  • De periode die het betreft.

Dit moet u zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@leergeldparkstad.nl.

Nee helaas is dit niet mogelijk.

Voor elk kind kan één activiteit worden aangevraagd.

Alleen bij zwemlessen kan daarnaast nog één buitenschoolse activiteit aangevraagd worden.

De ouderbijdrage kunt u het hele jaar indienen.

Nee, deze worden maar een keer verstuurd. Mocht u uw cheque kwijt zijn of laat u uw cheque te lang liggen, dan zult u een nieuwe aanvraag moeten indienen.

Het kan gebeuren dat wij uw aanvraag afwijzen. Dit kan verschillende redenen hebben. Bij de afwijzingsbrief geven wij een uitleg voor de afwijzing. Mocht u hier niet genoeg informatie uit kunnen halen, kunt u contact met ons opnemen.

U kunt beginnen met activiteit maar wel op eigen risico. Het advies is om het bericht van Leergeld af te wachten of uw aanvraag wordt toegekend en per wanneer dit ingaat.

Het is helaas niet mogelijk om bij te betalen.

Nee, in principe niet. Leergeld treft regelingen voor uw kind met verenigingen, instanties en school

Als u een schuldhulpverleningstraject volgt of onder bewindvoering staat, dan kunt u een beroep op Leergeld doen.

Als uw netto inkomen onze gehanteerde normen niet overschrijdt, kunnen wij uw kinderen helpen.

Als uit uw recente belastinggegevens blijkt dat uw inkomen binnen de normen ligt, kunt u een beroep op ons doen.

Het kan zijn dat u wel bericht heeft ontvangen van een onderwijs aanvraag maar niet over Sport en of cultuur. U kunt dan contact opnemen met een van de onderstaande fonds.

De gegevens van Jeugdfondssport en Jeugdfondscultuur:

Jeugdfondssport Limburg – limburg@jeugdsportfonds.nl / 06-50904504

Jeugdfondscultuur Limburg – limburg@jeugdcultuurfonds.nl / 0475-399 265