Aanvraagformulier MBO

AANVRAAG Leergeld voor het MBO

DIT AANVRAAGFORMULIER IS ALLEEN BEDOELD VOOR HET AANVRAGEN VAN VERGOEDINGEN VOOR DE KOSTEN VAN DE SCHOLEN CITA VERDE, GILDE EN VISTA

Een aanvraag kan ingediend worden door degene die financieel verantwoordelijk is voor het kind. Dit kan zijn de ouder(s)/verzorger(s) of de hulpverlener van een kind. De hulpverlener dient dan wel gemachtigd te zijn. Een machtigingsformulier is dan noodzakelijk en dient met de aanvraag meegestuurd te worden.

Let op! Is het formulier niet volledig ingevuld dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Denk aan het toevoegen van uw inkomen.

* Zijn verplichte velden die u moet in vullen.

Bent u wel of niet bekend bij Stichting Leergeld Parkstad? *

(Vul onderstaand formulier dan volledig in! Uw aanvraag wordt alléén in behandeling genomen als Leergeld alle informatie van u heeft ontvangen. Let op! Als u langer dan 1 jaar geleden een aanvraag heeft gedaan bij Leergeld stuur dan altijd opnieuw uw inkomen mee.) “DENK AAN UW INKOMEN”

U krijgt een huisbezoek indien u een nieuwe cliënt bent. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen door onze intermediair.

Contactgegevens ouder/verzorger

Noteer hier het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent

Gegevens student

Inkomen
Gegevens over uw inkomen:

Benodigde documenten

Up te loaden zijn recente inkomsten niet ouder dan 1 jaar. Er zijn meerdere uploads toegestaan.

Een extra toelichting op de aanvraag:

Ik (cliënt) verklaar dat alle informatie in dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Persoonlijke gegevens worden door Leergeld Parkstad zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt en beveiligd.

Ik geef Leergeld Parkstad toestemming dat zij de docent / begeleider van mijn school desgevraagd door/namens hen informeert over de status van mijn aanvraag.

Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw aanvraag. Hierbij houdt Leergeld Parkstad zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Het niet naar waarheid invullen van alle gevraagde informatie kan gevolgen hebben voor uw aanvraag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring