Onderdeel van Sam&

Leergeld Parkstad is onderdeel van Sam&

Sam& voor alle kinderen is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Samen zetten deze fondsen zich in om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen. Dit doen zij door allerlei voorzieningen te bieden op het gebied onderwijs, welzijn, educatie, sport, cultuur, het vieren van een verjaardag en vrije tijd. Dit doet Sam& in samenwerking met gemeenten, lokale partners en bedrijven.

Sam&: één digitaal loket

Het doel van ons samenwerkingsverband is om meer kinderen te kunnen bereiken met een breder pakket aan voorzieningen. Door hulp laagdrempelig te maken, bereiken we meer kinderen en krijgen zij betere kansen op een goede toekomst. Daar is het uiteindelijk om te doen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt Sam& en is blij met de bundeling van krachten: “Armoede onder kinderen is schrijnend. Het is een verborgen probleem dat via Sam& beter zichtbaar gemaakt én aangepakt kan worden, naast de al bestaande ondersteuning van gemeenten en andere maatschappelijke organisaties.”.

Doe een aanvraag

Schoolspullen, sporten, muziek- en zwemles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal voor alle kinderen in Nederland, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie? Start dan een aanvraag. Sam& zorgt ervoor dat de aanvraag bij Leergeld Parkstad terechtkomt.