Over Leergeld

Nu meedoen, is later meetellen.
Dat is onze vaste overtuiging.

Meedoen aan activiteiten op school en een fijne hobby hebben in je vrije tijd: van wezenlijke waarde voor de ontwikkeling van een kind. Plezier hebben, talenten ontdekken en zelfvertrouwen ontwikkelen. Daar heeft elk kind recht op.

Als je op jonge leeftijd niet de kans krijgt mee te doen aan het sociaal-maatschappelijke leven, dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Op het jonge leven en het welzijn van het kind nu én op de lange termijn.

Als kinderen niet kunnen meedoen worden ze uitgesloten. Op de langere termijn kan dat leiden tot gevoelens van eenzaamheid, gezondheidsproblemen, lagere schoolprestaties en daardoor ook minder kansen voor de toekomst.Een gebrek aan financiële middelen is één van de oorzaken.

Als Stichting Leergeld Parkstad zorgen wij ervoor dat álle kinderen kunnen meedoen.

Ouders of verzorgers in Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld of Voerendaal die niet voldoende geld hebben hun kind(eren) aan schoolse of vrijetijdsactiviteiten te laten deelnemen, mogen op onze steun rekenen.


Wij ondersteunen op 4 gebieden

Onderwijs

Alle kinderen moeten op school kunnen meedoen. Bij Leergeld kunnen ze de Schoolspullenpas aanvragen. Voor kinderen die deelnemen aan het middelbaar onderwijs is het ook mogelijk om een laptop aan te vragen.

Sport

Meedoen met leeftijdsgenoten. Samenwerken, incasseren en groeien. Sport zorgt ervoor. JFCS betaalt de contributie aan de vereniging en betaalt sportkleding en -schoenen.

Welzijn

Soms lijken dingen zo vanzelfsprekend, maar zijn ze van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Denk aan een fiets, scouting, kindervakantiewerk of een speeltuin abonnement

Cultuur

Muzikaal of creatief talent moet ontwikkeld worden. Toneel- of muziekles, dansles of een filmcursus. JFCS betaalt contributie en lesgeld, kleding en schoenen en de huur van een muziekinstrument.


Voor elkaar

Wij voeren dit werk uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Simpelveld, Landgraaf en Voerendaal.

De financiële ondersteuning kunnen wij bieden door subsidies, donaties en giften van organisaties en particulieren die de kinderen in onze regio een warm hart toedragen. Op deze manier dragen zij bij aan een duurzame en gezonde toekomst van de streek.


Onze organisatie

Stichting Leergeld Parkstad heeft een onbezoldigd bestuur en 4 betaalde krachten die betaald worden volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit:

  • Tiny Beenackers-Oomen ( voorzitter )
  • Hans Wiertz ( secretaris )
  • Wim Tillie ( penningmeester )
  • Ger Moonen ( PR & communicatie )
  • Ger Smeets ( Juridische zaken )
  • Wil Prickaerts (HR)
  • Harrie Crijns ( ICT )