Uitsluiting is de ergste vorm van pesten

Ron van Mierlo - directeur Basisschool De Droomboom Heerlen

 “Het is niet vanzelfsprekend op te groeien in een gezin waar overvloed is of waar alles zonder problemen betaald kan worden. Kinderen kunnen niets doen aan die situatie, maar het is superbelangrijk dat kinderen op school en daarbuiten móeten kunnen meedoen. Er bestaat geen grotere straf dan een kind links te laten liggen.”

De Droomboom ligt in een kwetsbare wijk. Van de 300 leerlingen op De Droomboom krijgen 80 kinderen zorg en begeleiding vanuit de Jeugdwet. “De thuisomstandigheden zijn niet bij alle kinderen even gunstig”, zegt Ron van Mierlo, directeur van de school. “Elke dag houden wij dan ook onze ogen en oren open, zijn we alert op signalen. Juist voor deze kinderen willen wij een veilige haven zijn. Even een gezellig praatje maken, luisteren naar hun verhalen. Zodat ze weten dat er altijd iemand is waarop ze kunnen vertrouwen.” 

“Bij de sociaal-economische structuur van de wijk hoort ook dat niet alle ouders zonder meer de ouderbijdrage van school kunnen betalen. Of de bijdrage voor evenementen als de Sinterklaasviering of de schoolreis. Tijdens Corona – toen onderwijs op afstand werd gegeven – bleek hoe belangrijk het was een laptop in huis te hebben. Niet iedereen kan zo’n investering doen, maar het is wel van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van het kind.”

“Hoe waardevol is dan dat je een beroep kunt doen op Stichting Leergeld Parkstad! Ouders die al eerder een aanvraag deden bij de stichting, krijgen aan het begin van het schooljaar automatisch bericht. Dat loopt vanzelf. Horen we van andere ouders dat ze moeite hebben met het betalen van

Horen we van andere ouders dat ze moeite hebben met betalen van schoolspullen of activiteiten tijdens of na school, dan verwijzen wij hen naar Leergeld. Hebben ze de aanvraag gedaan en is die goedgekeurd, dan ontvangen wij van Leergeld Parkstad het bedrag voor het kind.”

“Sommige activiteiten worden niet vergoed door Leergeld, zoals het schoolkamp. Dan is het mooi om te zien dat ouders hun uiterste best doen om het geld zelf bij elkaar te sparen. Ze vinden het zó belangrijk dat hun kind meegaat, dat ze daar hun uiterste best voor doen. En weet je, als het écht niet lukt, dan vínden we een manier. Het mag namelijk niet zo zijn dat een kind niet kan meedoen. Dat het bij thuiskomst niet met z’n klasgenootjes kan meepraten over alle avonturen die ze beleefd hebben. Een kind mag niet aan de zijlijn staan.”