MBO aanvraag

Inkomenstoets minderjarige studenten

Minderjarige studenten, of diens wettelijk vertegenwoordiger, die aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden kunnen een aanvraag indienen voor de inkomenstoets bij Leergeld Parkstad. De school beoordeeld welke leermiddelen vergoed worden.

MBO aanvraag voor het Vistacollege, Gilde en Yuverta

U kunt een MBO aanvraag indienen voor het Vistacollege, Gilde en Yuverta via de website van Samenvoorallekinderen.nl

Aanvragen dient u in door op de MBO tegel te klikken.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een aanvraag kan ingediend worden door degene die financieel verantwoordelijk is voor het kind. Dit kan zijn de ouder(s)/verzorger(s) of de hulpverlener van een kind. De hulpverlener dient dan wel gemachtigd te zijn. Een machtigingsformulier is dan noodzakelijk en dient met de aanvraag meegestuurd te worden.