Grote inzamelingsactie van overbodige gebruikte (kinder)fietsen op 10 juni

In de maand juni organiseren de Stichtingen Leergeld van Parkstad, Maastricht en Sittard-Geleen  samen met de ANWB en Zuid Limburg Bereikbaar fiets-inzamelingsacties in Zuid Limburg. De ingezamelde fietsen zijn bestemd voor kinderen van gezinnen die zelf geen fiets kunnen betalen. Zij kunnen hierdoor ook meedoen met hun vriendjes en vriendinnetjes met buitenschoolse/ sociale groepsactiviteiten en […]

Vergoedingsregeling schooljaar 2022/2023

Graag informeren wij u over de vergoedingsregeling van Leergeld Parkstad  die van toepassing is voor het schooljaar 2022/2023. Om kansenongelijkheid bij kinderen terug te dringen, is per 1 augustus 2021 de wet over de vrijwillige ouderbijdrage veranderd. Kinderen mogen niet meer uitgesloten worden van activiteiten, zoals een schoolreisje, excursie en kamp, als ouders de vrijwillige […]

Gestart met het verstrekken van veilige, gebruikte fietsen

Per 1 januari 2022 zijn we gestart met het verstrekken van veilige, gebruikte fietsen aan alle kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Als de fiets te klein is geworden, kan deze worden omgeruild voor een grotere. Dit systeem voorziet in 4 fietsen per kind tot het kind is uitgegroeid. Om dit te kunnen […]