Aanvraagformulier

Hier kun je aanvragen doen voor bijvoorbeeld schoolspullenpas, scouting, laptop, fiets, kindervakantiewerk, speeltuinabonnement, zwemles of een andere sport, muziek, theater- of dansles, een uitje of een verjaardagsbox.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een aanvraag kan ingediend worden door degene die financieel verantwoordelijk is voor het kind en waarbij het kind staat ingeschreven bij de gemeente . Dit kan zijn de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Een hulpverlener mag namens deze ouder / verzorger een aanvraag indienen, echter dient hij / zij wel gemachtigd te zijn. Een machtigingsformulier is dan noodzakelijk en dient met de aanvraag meegestuurd te worden. Dit formulier is te vinden op onze website onder het kopje belangrijke documenten.

[vfb id=1]