Aanvraagformulier

AANVRAAG Stichting Leergeld Parkstad

Een aanvraag kan ingediend worden door degene die financieel verantwoordelijk is voor het kind. Dit kan zijn de ouder(s)/verzorger(s) of de hulpverlener van een kind. De hulpverlener dient dan wel gemachtigd te zijn. Een machtigingsformulier is dan noodzakelijk en dient met de aanvraag meegestuurd te worden.

Let op! Is het formulier niet volledig ingevuld dan kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

* Zijn verplichte velden die u in moet vullen.

Bent u wel of niet bekend bij Stichting Leergeld Parkstad? *

(Vul onderstaand formulier dan volledig in! Uw aanvraag wordt alléén in behandeling genomen als Leergeld alle informatie van u heeft ontvangen. Let op! Als u langer dan 1 jaar geleden een aanvraag heeft gedaan bij Leergeld stuur dan altijd opnieuw uw inkomen mee.)

(Vul onderstaand formulier dan volledig in! U krijgt een Huisbezoek.
Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen)

Contactgegevens
Noteer hier het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
Gegevens per kind voor wie u een aanvraag wilt doen:
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
(Hier kunt u de kosten voor één activiteit invullen. Tel niet de kosten van de aanvragen bij elkaar op)
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
Volgende kind voor wie u een aanvraag wilt doen:
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
Volgende kind voor wie u een aanvraag wilt doen:
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
Volgende kind voor wie u een aanvraag wilt doen:
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
Volgende kind voor wie u een aanvraag wilt doen:
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
(Hier kunt u maximaal één activiteit invullen)
Inkomen
Gegevens over uw inkomen:
Benodigde documenten
Up te loaden zijn recente inkomsten niet ouder dan 1 jaar en andere documenten zoals schoolbrieven. Er zijn meerdere uploads toegestaan.
Een extra toelichting op de aanvraag:
Ik (cliënt) verklaar dat alle informatie in dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld. Persoonlijke gegevens worden door Leergeld Parkstad zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt en beveiligd.
Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw aanvraag. Hierbij houdt Leergeld Parkstad zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Het niet naar waarheid invullen van alle gevraagde informatie kan gevolgen hebben voor uw aanvraag. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring

Ik geef toestemming om de gegevens van mijn aanvraag uit te wisselen met andere betrokken partijen, om mijn aanvraag goed af te handelen.

Betrokken partijen zijn: Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur, Jarig Job, Nationaal Fonds Kinderhulp en scholen.