Vergoedingsregeling schooljaar 2022/2023

Graag informeren wij u over de vergoedingsregeling van Leergeld Parkstad  die van toepassing is voor het schooljaar 2022/2023.

Om kansenongelijkheid bij kinderen terug te dringen, is per 1 augustus 2021 de wet over de vrijwillige ouderbijdrage veranderd. Kinderen mogen niet meer uitgesloten worden van activiteiten, zoals een schoolreisje, excursie en kamp, als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Het afgelopen schooljaar hanteerden we nog een overgangsregeling waarin we aan de ouderverenigingen de vrijwillige ouderbijdrage hebben vergoed. Met ingang van het nieuwe schooljaar hanteren ook wij volledig de richtlijnen van de overheid en is de vergoeding aan ouderverenigingen / scholen niet meer mogelijk. Voor alle scholen zowel de basisscholen als het voorgezet onderwijs geldt dat die bijdrage van ouders vrijwillig is. Ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, hoeven dat niet te doen.

Aanvragen voor: ouderbijdrage, schoolreis, schoolkamp, excursie enz. worden dus niet meer vergoed.

Wat vergoedt de Stichting Leergeld Parkstad wel?

Natuurlijk kunt u bij ons aanvragen blijven doen voor sport, scouting, verjaardagbox, een fiets, schoolspullenpas, gymkleren met logo, werkkleding, huurkluisje, overblijven, muziek-, zwem-, theater- of dansles enz.

Onze regeling vindt u via deze link.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. Wij zijn uiteraard bereid om dit nog verder toe te lichten. Uw vragen kunt u richten aan info@leergeldparkstad.nl.